We are using cookies on our website because without it the whole internet would not be working adequately.
Co jsou
touchpointy?
Jak pozornost k detailu může
zvýšit zisk z vašeho podnikání
Kontaktní místa (touchpointy) - četné situace a místa, kde se klient potkává se společností nebo značkou. Všude, kde zákazník přijde do kontaktu se společností, vzniká kontaktní místo.
Například provozní režim, uniforma a barista jsou důležitými body kontaktu pro kavárnu. Takto značka mluví se svými zákazníky.
Tato místa jsou důležitá, protože na základě nich dělají klienti kriticky důležitá rozhodnutí pro Váš business:

☞ Spolupracovat s Vámi nebo ne?
☞ Pokračovat ve spolupráci nebo odejít ke konkurenci?
Sociální sítě jsou dnes jedním z nejdůležitějších kontaktních míst pro vaši značku. Jak mluvíte se zákazníky online? Jak vypadá váš feed? O čem mluvíte a co sdílíte — to vše ovlivňuje rozhodnutí spotřebitelů.
V úspěšném businessu jsou všechna kontaktní místa dokonalá. Proto je třeba je zkoumat a vylepšovat. A dělat to systematicky.

Cílem je zajistit v kontaktních místech jasnou, emočně silnou a pozitivní interakci se zákazníky, díky níž si vaší společnost zapamatují, řeknou o ní ostatním a budou si kupovat právě vaše produkty a služby.
Příklad toho, jak může být jmenovka nejen vizuálním nosičem identity, ale také nositelem myšlenky značky. Tato jmenovka účastníka ekologického tábora obsahuje semena rostlin a lze jej zasadit do země.
Co je ještě důležité?
  • Každý objekt (produkt, služba, firma, zaměstnanec) má více než jedno kontaktní místo
    Například kromě všem jasných věcí jako vizitka, poutač a brožura, mohou být i kontaktními místy: zaměstnanec, reklama, firemní vozidlo.
  • Kontaktní místa vytváří řetězce
    Vytvářením řetězců kontaktní místa ovlivňují rozhodnutí spotřebitele o koupi a vztah ke značce. Jestliže někde bude slabé místo, tak to může zhoršit vztah spotřebitele ke značce bez ohledu na skvělou kvalitu samotného produktu.
Jídelní lístek je nejdůležitějším nosičem firemní identity pro kavárnu. Pokud je jídelní lístek v korporátním stylu vaší značky a je vytištěn na kvalitním papíru, spotřebitel získá dobrý dojem a znovu se k vám vrátí.
  • Kontaktní místa je nezbytné ovládat.
    Důležitá je pravidelná kontrola kontaktních míst a jejich zlepšování.
  • Díky kontaktu se značkou, produktem nebo službou se klient sám stává kontaktním místem.
Jak toho docílit?
Práce s kontaktními místy potřebuje systematický přístup, profesionalitu a široké znalosti v oboru marketingu a designu. Analyzujeme kontaktní místa vašeho businessu a nacházíme cesty k jejich zdokonalení. Ve výsledku si klient vybere vás produkt a je ochotný vám zaplatit více.
June 27 / 2020

Masha Samokhodkina
Art-director of Little room