We are using cookies on our website because without it the whole internet would not be working adequately.
Ok, got it
Close
LITTLE ROOM — BLOG

Jaký je rozdíl mezi identitou a brandingem a není to totéž?

Ve skutečnosti to není těžké rozeznat.
Identita je vše, co vidíme. Značka je vše, co cítíme.
Identita je tváří značky a existuje na skutečných médiích: obaly, plakáty, sociální sítě, webové stránky, interiér prodejny.

Toto je vnější viditelná úroveň značky. S její pomocí značka mluví se spotřebiteli a předává mu své hodnoty, myšlenku a poslání. Identita vyjadřuje vizuální vnímání značky: logo, fonty, barvy, grafické prvky, styl fotografií. A tvoří uznání.

Například podle jasně zelené bundy snadno poznáme kurýra Bolt.
A bez ohledu na to, jaké slovo napíšeme písmem, jako je Coca-Cola na červeném pozadí nebo IKEA na žlutém, značka bude stále čitelná.
Zdroj: https://www.coca-colacompany.com/au/
Značka (Brand) je mentální konstrukt, který existuje pouze v našich hlavách. Soubor vjemů a dojmů v mysli spotřebitele.

Brand je vše, co nás napadne, když slyšíme název společnosti, vidíme logo nebo jiné atributy. To je založeno na našich zkušenostech se značkou a dojmech z této interakce.
Například Volvo je nejbezpečnější rodinné auto a Starbucks je kavárna pro hipstéry s MacBooky.
Logo téměř nevidíme, ale zachycujeme hodnoty značky a emoce z kontaktu s ni.
Branding je proces, kterým definujeme toto vnímání:

- Zkoumáme produkt, trh a spotřebitele
- Vytváříme mise, vizi a hodnoty značky
- Určíme positioning
- Volíme komunikační strategie a Tone-of-voice
- Vytváříme metaforu a platformu značky
- Vypracujeme identitu

To znamená, že identita je součástí brandingu,
ale není ani jeho největší složkou.
Více o službě vytváření značky
Sledujte nás na Instagram:
@littleroom.agency